Huis van Gijn


Huis Van Gijn in Dordrecht is het voormalige woonhuis van Simon van Gijn (1836-1922). Hij was bankier, jurist en een gedreven verzamelaar. Zijn huis en het merendeel van zijn verzamelingen liet hij na aan de Vereniging Oud-Dordrecht, met de opdracht de collecties openbaar te maken en het huis als museum in te richten. Voorwaarde was dat het interieur zoveel mogelijk intact zou blijven. Het museum werd in 1925 geopend voor publiek. In 1949 is het overgedragen aan de gemeente Dordrecht.

In het statige patriciërshuis aan de Nieuwe Haven weerspiegelen rijke interieurs en een verrassende verzameling kunstnijverheid, speelgoed, prenten en tekeningen Van Gijns typisch 19de-eeuwse smaak. Wie door het huis dwaalt, waant zich honderd jaar terug in de tijd. Te gast bij Van Gijn. De bewoners lijken elk moment thuis te kunnen komen.