Logo en website Koningsdag Dordrecht 2015 gepresenteerd

Op 27 april 2015 wordt de eerste Koningsdag nieuwe stijl in Dordrecht gevierd. De officiële bekendmaking van het programma wordt in een later stadium verwacht. Dit betekent niet dat er tot die tijd niets gebeurt en er niets te melden valt. Vandaag zijn het logo en de website voor Koningsdag 2015 in Dordrecht gepresenteerd. Het logo zal de komende weken op verwachte én onverwachte plekken opduiken.

Het speciaal ontwikkelde logo wordt ingezet voor communicatie rondom Koningsdag en voor de stadsaankleding. Daarnaast speelt het een belangrijke rol in verschillende acties dieinwoners van stad en regio én bezoekers de komende weken zullen tegenkomen.

Het logo is stijlvol, eigentijds en feestelijk.Dit allemaal om alvast een beetje in Koningsdag-sfeer te komen.

Het Koningsdaglogo is ontworpen door KR Communicatie uit Dordrecht. Van het logo zijn ook speciale versies voor omliggende gemeenten gemaakt.

Website
Op de website www.koningsdagindordrecht.nlkunnen inwoners, ondernemers, pers, bezoekers en vrijwilligers op dit moment praktische informatie en antwoorden op veelgestelde vragen vinden. Deze informatie zal de komende periode steeds verder aangevuld worden.Na de presentatie van hetprogramma, krijgt de website een ander karakter. Uiteindelijkzal alle informatie over het programma daar te vinden zijn.


Social media en acties
Naast de website biedt Koningsdag in Dordrecht vanzelfsprekend ook informatie en mogelijkheden voor interactie via social media:

In aanloop naar Koningsdag gebruiken we de hashtag #dordtkleurtoranje. Op de Facebook-pagina is het actuele nieuws te vinden overacties.De eerste bijzondere actie met een wedstrijdelementwordt maandag 16 februari om 18.00 uur bekend gemaakt.

De komende weken worden meerspeciale acties gestart. Op wisselende plekken in Dordrecht zal een reizende troon opduiken en er starten acties met scholen.

Als Koningsdag dichterbij komt,wordt overgeschakeld op de hashtag#koningsdagdordrecht.

Samen maken we Koningsdag
Het programma voor Koningsdag in Dordrecht wordt op dit moment in overleg met de Koning ingevuld. Het zal vorm krijgen met grote betrokkenheid van mensen en partijen uit stad en regio. Waar mogelijk zullen de vele spontane initiatievendaarin een plek krijgen.Zowel voor het programma, de sfeer als de aankleding van de stad geldt: samen maken we Koningsdag tot een fantastische, sfeervolle dag en een groot succes.

Vrijwilligers gezocht
De organisatie van Koningsdag is veel werk. Daarom wordt gezocht naar vrijwilligers die een bijdrage aan deze bijzondere dag in Dordrecht willen leveren. Geïnteresseerden kunnen hierover meer informatie en een aanmeldingsformulier vinden op de website. Er is behoefte aan gastvrouwen/-heren, gidsen en op- en afbouwmedewerkers.

Terug naar het nieuwsoverzicht Print